Olof Arwinge, Nils-Göran Olve, Åke Magnusson

Allt oftare läser vi om hur företag, myndigheter och kommuner har råkat ut för bluffande leverantörer, misslyckade utvecklingsprojekt och informationssäkerhetsmissar. Att ta risker är nödvändigt, m...