Skiftet : vikingatida sed och kristen tro - Ett mångvetenskapligt perspektiv på kristnandeprocessen i Mälarområdet

Skiftet : vikingatida sed och kristen tro - Ett mångvetenskapligt perspektiv på kristnandeprocessen i Mälarområdet
ISBN:
9789175808482
Upplaga:
1
Utgivningsdatum:
2017-04-20
Kategori:
Antal sidor:
310

Den här boken handlar om det långa skiftet mellan vikingatida livstolkning och praktiserad kristen tro i främst Mälardalen. Genom olika utgrävningar har föremål, gravar, hus och kyrkogrunder kommit att bli en inspirerande kunskapsbank, tillsammans med det som idag finns ovan jord i form av runstenar, kyrkoruiner och kyrkobyggnader. Flera av forskarna använder sig också av skriftliga källor, något som bidrar till att skapa en fruktbar spänning i förhållande till det arkeologiska materialet. Sammantaget utgör detta underlaget för den här bokens samtal och reflektioner mellan arkeologer, religionsvetare och teologer. Skiftet mellan två dåtida tolkningsmodeller diskuteras framför allt såsom uttryck för en process ungefär så som dagens svenska samhälle också lever under uppenbara förändringsvillkor för enskilda människor och grupper. Snarare än svar på hur skiftet fick sin religiöst organisatoriska form, söker den här boken med sina 13 enskilda bidrag problematisera och öppna för ett fortsatt fördjupat samtal.