Labyrinten : minnen från Tyskland under 1920- och -30-talen och andra skrifter

Labyrinten : minnen från Tyskland under 1920- och -30-talen och andra skrifter
ISBN:
9789170002953
Utgivningsdatum:
2016-09-01
Författare:
Antal sidor:
252

Vilhelm Scharp (1896-1978) var litteraturvetare och historiker, lektor i Berlin 1928-1936 och därefter verksam vid Sveaplans läroverk i Stockholm. Han ingick i gruppen kring tidskriften Spektrum och rörde sig i litterära och intellektuella kretsar i både Sverige och Berlin. Under andra världskriget var Scharp aktiv i de antinazistiska sammanslutningarna Tisdagsklubben och Nordens frihet. Labyrinten är en utgåva av ett manuskript med samlade minnen och tidningsessäer från Vilhelm Scharps resor i mellankrigstidens Europa och hans tid som lektor i Berlin. Av okänd anledning gavs boken aldrig ut under 1940-talet som planerat.

Istället donerades en kopia av manuskriptet till Kungliga biblioteket 1969. Endast den inledande essän är tidigare utgiven i bokform under namnet Tavernan. Sammanställningen är gjord av Andreas Åkerlund (f.

1977), docent i historia vid Uppsala universitet.

Andreas Åkerlund studerade religionsvetenskap, historia och sociologi vid Freie Universität Berlin och disputerade sedan i Uppsala på avhandlingen Mellan akademi och kulturpolitik. I avhandlingen behandlas de svenska utlandslektoraten i Tyskland under den första halvan av 1900-talet, en historia där Vilhelm Scharp spelade en viktig roll. Andreas Åkerlund berättar om Scharps samlade minnen från resor i mellankrigstidens Europa och hans tid som lektor i Berlin, där han bl.a. blev ögonvittne till Hitlers maktövertagande 1933. Materialet ges nu ut i sin helhet av KB tillsammans med ytterligare två texter ur Scharps efterlämnade papper.