Ansvarsfull hälso- och sjukvård : slutbetänkande från Patientmaktsutredningen SOU 2013:44

Ansvarsfull hälso- och sjukvård : slutbetänkande från Patientmaktsutredningen SOU 2013:44
ISBN:
9789138239629
Utgivningsdatum:
2013-06-27
Författare:
Antal sidor:
276

Har haft i uppdrag att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården ska stärkas. Utredningen har dessutom haft i uppdrag att föreslå en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ska ersätta hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I betänkandet behandlas frågor om hur vården kan ges på mer likvärdiga villkor, hur patientberättelser i klagomåls- och anmälningsärenden systematiskt kan samlas in och bearbetas samt föreslår en ny lag om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet.