Sociologiskt Lexikon

Sociologiskt Lexikon
ISBN:
9789127076792
Upplaga:
1
Utgivningsdatum:
2001-01-01
Författare:
Antal sidor:
363

Sociologi är studiet av det moderna samhället, men sociologins resonemang och begreppsapparat är i viss mån allmän egendom. Sociologi är både ett universitetsämne med egna traditioner och en egen begreppsapparat, och mer generell kunskap om och insikt i samhälleliga förhållanden. Som ämne omfattar sociologin ett brett område med många teoretiska och metodologiska infallsvinklar.

Sociologiskt lexikon är tänkt som ett svar på behovet av en klargörande och precis begreppsapparat. Uppslagsorden rymmer fackdisciplinens begrepp, teorier, metoder, studieområden och riktningar, samt kortfattade porträtt av de viktigaste klassikerna.