Likvärdig utbildning : riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning : slutbetänkande. SOU 2012:24

Likvärdig utbildning : riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning : slutbetänkande. SOU 2012:24
ISBN:
9789174375718
Utgivningsdatum:
2012-04-20
Kategori:
Antal sidor:
325

Alla ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet i delaktighet och gemenskap med andra. Det gäller oberoende av om eleven får sin utbildning i hemkommunens skola, i en annan kommuns eller i en fristående skola, eller om eleven går på en riksrekryterande utbildning. Ungdomar med funktionsnedsättning ska i första hand ges möjlighet att få sin utbildning i eller i anslutning till sin hemkommun, med möjlighet att bo hemma med sin familj.