Brennekyrkia Sochn - Socknen Vid Staden

Brennekyrkia Sochn - Socknen Vid Staden
ISBN:
9789170310614
Utgivningsdatum:
1999-12-01
Författare:
Kategori:
Antal sidor:
323

Söder om söder låg den gamla Brännkyrka socken, länge Stockholms största församling, omfattande en mängd förstäder av skiftande karaktär. I monografiserien ingår en rad monografier över olika stadsdelar eller verksamheter inom forna Brännkyrka socken, men med denna bok föreligger äntligen en sammanfattande skildring av den gamla socknens rika och mycket speciella historia, från den avlägsna forntiden fram till inkorporeringen med Stockholms stad. Författarna, Jonas Ferenius och Harald Gustafsson, är båda kända specialister på nordisk arkeologi respektive stadshistoria.