Samverkan mellan kommuner och landsting : idéer för vård- och omsorgsområdet

Samverkan mellan kommuner och landsting : idéer för vård- och omsorgsområdet
ISBN:
9789139112594
Upplaga:
1
Utgivningsdatum:
2012-09-20
Författare:
Antal sidor:
97

I vårt samhälle förväntas det att stat, kommun och landsting samverkar. Det gäller inte minst beträffande de vårdinsatser och den omsorg som samhället bedriver för sjuka och funktionshindrade individer. Vad är då samverkan? Var kan samverkan ske? Vad kan parterna träffa avtal om? Begrepppet samverkan är inte entydigt och har ingen naturlig definition för den verksamhet som lagstiftaren förväntar sig att såväl landsting som kommuner ska göra tillsammans. Meningen med den här skriften är att beskriva hur detta regleras genom avtal och, genom att fokusera på flera viktiga frågor inom området, utgöra ett stöd för huvudmännen. Avsikten är att lättare komma fram till rimliga s.k. samverkansavtal och främja ett smidigare arbetsklimat. Regler och rutiner kan tydliggöras och med en genomtänkt planering kan stora vinster göras både ekonomiskt och humanitärt.