Byggnadsakustik. En praktisk handbok

Byggnadsakustik. En praktisk handbok
ISBN:
9789173329170
Utgivningsdatum:
2001-03-01
Författare:
Kategori:
Antal sidor:
342

Denna handbok beskiver ljudets uppkomst och utbredning i byggnader och utomhus samt anger olika metoder för bullerdämpning. Utöver de teoretiska kunskaperna bakom innehållet i boken finns också en bred erfarenhet från tillämpad problemlösning inom akustikområdet.