Miljöetik : en introduktion

Miljöetik : en introduktion
ISBN:
9789172350946
Upplaga:
1
Utgivningsdatum:
2013-01-18
Författare:
Antal sidor:
173

Miljöproblemen ger upphov till många viktiga och angelägna frågor. Där finns vetenskapliga frågor om vilka problemen är och vad som orsakar dem, liksom tekniska och politiska frågor om hur de kan lösas, men även filosofiska frågor av moralisk karaktär.

Vad har vi för rättigheter och skyldigheter i relation till framtida generationer och till andra levande varelser på jorden? Miljöetik ger en introduktion till den samtida filosofiska debatten om miljön.