Uppsatsarbete - En kreativ process

Uppsatsarbete - En kreativ process
ISBN:
9789144007977
Upplaga:
1
Utgivningsdatum:
1998-08-01
Författare:
Antal sidor:
70

I en vetenskaplig uppsats tar nya idéer form och ny kunskap formuleras. De studerande ställs inför många frågor när deras uppsatsskrivande börjar. Finns det en vetenskaplig stil? Hur kan man som skribent hålla sig till de normer som forskarvärlden föreskriver och samtidigt tillgodose läsarens behov av ett klart och lättfattligt språk? Denna lärobok innehåller en grundlig genomgång av vad vetenskapligt skrivande kan innebära. I boken presenteras en standardmodell för vetenskapligt skrivande: innehåll och disposition teori och tidigare forskning problemformulering och syfte material- och metodval resultat och tolkning diskussion och slutsatser käll- och litteraturförteckning Författaren ser uppsatsarbetet som en kreativ process. Skrivarglädjen ska bära fram uppsatsen, men även vikten av en kontinuerlig arbetsinsats betonas. I det rika avsnittet om språklig utformning ges många konkreta skrivråd och tips på hjälpmedel. Boken berör även uppsatsens seminariebehandling samt opponentens och handledarens roller. Boken vänder sig till universitetsstuderande inom samhällskunskap och humaniora, i första hand till studerande inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap.