Rottneros - 25 år med Rottneros AB

Rottneros - 25 år med Rottneros AB
ISBN:
9789163322808
Förlag:
Utgivningsdatum:
2009-03-01
Författare:
Antal sidor:
166

I 25 år med Rottneros AB berättar författaren, Fil.dr. Lennart Nellbeck om hur en nedläggningshotad fabrik växer till en börsnoterad koncern med flera miljarder i omsättning och med tretton tillverkande enheter samt hur företaget genomgår en omfattande rekonstruktion. Lennart Nellbeck har varit verksam inom svensk skogsindustri under mer än 40 år. I tolv år som vd i Rottneros AB och under 25 år i dess styrelse, perioden 1981-2006. I denna bok har han skildrat de händelser, beslut, framgångar och misstag som skett i den löpande verksamheten. Inte bara värmlänningar, skogsindustrifolk utan även studerande i företagsekonomi får här tillgång till en unik insyn i hur ett företag och dess människor utvecklas i såväl uppgång som i krislägen. Nellbeck är idag verksam som "företagsdoktor" inom skogsindustrin.