Sex diktatorer

Sex diktatorer
ISBN:
9789163733277
Utgivningsdatum:
2013-05-20
Författare:

Författaren Gunnar Nordström i Sundsvall är fil.lic. och mångårig gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Han driver firman NordströmSHkonsult - Cervlega