606 Södra Stockholm Terrängkartan : 1:50000

606 Södra Stockholm Terrängkartan : 1:50000
ISBN:
9789158806061
Upplaga:
1
Förlag:
Utgivningsdatum:
2015-05-13
Kategori:

Terrängkartan i skala 1:50 000 är en topografisk karta som omfattar 244 kartblad och har en fullvärdig markslagsredovisning som också innefattar blockig mark, berg i dagen och lövskog. Kartan har även en detaljerad redovisning av höjdkurvor, småvägar, stigar och vägbommar.

Kartserien täcker hela landet utom inre Norrland.

Kartan är tryckt med dubbelsidigt tryck på ett lateximpregnerat papper (Pretex®) som är fukt- och viktåligt.