Risk, strategi och styrning

Risk, strategi och styrning
ISBN:
9789144121352
Upplaga:
1
Utgivningsdatum:
2017-09-01
Kategori:
Antal sidor:
255

Allt oftare läser vi om hur företag, myndigheter och kommuner har råkat ut för bluffande leverantörer, misslyckade utvecklingsprojekt och informationssäkerhetsmissar. Att ta risker är nödvändigt, men hur vet man som medarbetare eller chef vilka risker som bör tas? För att skapa en hållbar verksamhet behöver osäkerhet hanteras medvetet. Ansvar och incitament ska förmedla strategiska intentioner beträffande risker, och det måste finnas information som ger vägledning vid beslut och handling. Först då kan alla fullgöra sina uppdrag i hela organisationens intresse. En effektiv riskhantering behöver integreras i strategier och affärsmodeller, och styrningen ska säkerställa att den når ut till alla. Boken förenar därför viktiga idéer inom strategi, risk management och ekonomistyrning, från aktuell forskning såväl som praktik. Den är både en sammanfattning av och ett tillägg till litteraturen inom dessa tre områden.