Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar

Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar
ISBN:
9789127443914
Upplaga:
1
Utgivningsdatum:
2016-01-25
Kategori:
Antal sidor:
127

Fritidshem IKT - möjligheter och utmaningar Fritidshemmet är en plats för social gemenskap där pedagogerna har en viktig uppgift att främja och utveckla barnens sociala kompetens. Målet är att alla ska bli inkluderade i verksamheten på sina egna villkor och utifrån sina förutsättningar. När man arbetar med IKT har man stora möjligheter att tillsammans med barnen utforska och utveckla en aktivitet som är väldigt viktig och central i barnens vardag. Pedagoger som arbetar på fritidshem har möjlighet att få en inblick i och delta i barnens virtuella världar och har också en fantastisk möjlighet att arbeta med värdegrundsfrågorna. Fritidshemmet kan ge barnen verktyg för att hantera obehagliga situationer och kränkningar på nätet och rusta dem för att bli schyssta kompisar både i den fysiska och den virtuella världen. Författare: Stina Hedlund, Linnea Malmsten